Medewerkers

Michael Van Overstraeten

Data Analysis International
Tel. +32 2 894 46 23

Michael Van Overstraeten

Data Analysis International
Tel. +32 2 894 46 23

Handel is nog altijd de ontwikkelingsfactor bij uitstek. Maar toch wordt het steeds duidelijker dat de handel sterk ontregeld is en daardoor niet meer ten goede komt van de meerderheid en vaak contraproductieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling en zeker voor duurzame ontwikkeling. Ik heb drie jaar lang de gelegenheid gehad om tijdens ontwikkelingsmissies in Afrika zowel de positieve als de negatieve effecten vast te stellen van handel in de landen van het Zuiden.

Dat heeft mij gesterkt in mijn overtuiging dat het absoluut noodzakelijk is om de handel en de handelsmechanismen te herzien zodat handel opnieuw een echte motor van ontwikkeling kan worden voor iedereen. Het enige geloofwaardige alternatief dat vandaag bestaat is het Fairtradesysteem. De strenge normen van Fairtrade garanderen een duurzame productie en maken het mogelijk om de gecreëerde waarde opnieuw eerlijker te verdelen, ten gunste van de kleine producenten en de ontwikkeling in de landen van het Zuiden. Daarom ben ik in 2011 met enthousiasme bij het team van Max Havelaar gekomen, om mijn engagement voor ontwikkeling in het Zuiden voort te zetten.

Matilde Defraeije

Business Development - Coffee
Tel. +32 2 894 46 25

Matilde Defraeije

Business Development - Coffee
Tel. +32 2 894 46 25

TRADE NOT AID

Bewust consumeren om het maatschappelijk verantwoord ondernemen te ondersteunen waarbij niet alleen de continuïteit van de bedrijfsvoering centraal staat, maar ook mens en milieu. Ondernemen is een zaak van Noord en Zuid waarbij onevenwichtige handelsrelaties de mogelijkheden van de boeren in het Zuiden beperken. Fairtrade is een alternatief handelssysteem voor deze boeren om economische onafhankelijkheid op te bouwen zodanig ze in hun eigen ontwikkeling kunnen investeren!

Danka De Croo

Licensing
Tel. +32 2 894 46 29

Danka De Croo

Licensing

Danka werkt halftijds

Tel. +32 2 894 46 29