Fairtrade goud: Facts & Figures

minilogo.jpg

ELK JUWEEL HEEFT EEN VERHAAL

Wat is ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw (ASM)?

ASM is arbeidsintensief maar vereist weinig specialistische technologie, kennis of vaardigheid. De mijnbouw methode is afhankelijk van de geologie. Colombiaanse mijnwerkers in Oro Verde pannen bijvoorbeeld voor goud in het water, terwijl de mijnbouwers van Sotrami goud winnen uit mijnen met behulp van dynamiet en machines. Vervolgens wordt de gewonnen erts tot goud verwerkt.

ASM trekt economisch achtergestelde en kwetsbare mensen die een hogere inkomen zoeken. Het wordt ook gezien als een belangrijk alternatief voor minder aantrekkelijke of winstgevende activiteiten, en als een kans om economische situatie te verbeteren. Deze mijnwerkers produceren slechts 10-15% van de wereldwijde voorraden goud, maar maken 90% van de beroepsbevolking in de goudindustrie uit.

Voor welke uitdagingen staan ASM mijnwerkers?

Wereldwijd worden er ongeveer 100 miljoen ASM mijnwerkers gekenmerkt door hoge niveaus van armoede. Deze mijnwerkers komen vaak uit de meest achtergestelde deel van de samenleving. Vaak  ontvangen ze  geen volledige prijs  voor hun goud - soms  slechts 70 procent van de internationaal overeengekomen prijzen. De meeste mijnbouw -gemeenschappen missen sanitaire voorzieningen, schoon en veilig drinkwater, hebben slechte huisvesting, weinig  tot geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en zijn financieel instabiel. Gebrek aan transparantie in de handelsketen maakt het vrijwel onmogelijk voor de consument om te weten waar en onder welke voorwaarden het goud in hun sieraden gewonnen werd.

Mijnbouwwetten zijn meestal gericht op grootschalige industriële mijnbouw. Overheden hebben de neiging om de grote industrie  de belangrijkste mijnbouwrechten te geven. Dit maakt kleinschalige mijnwerkers, die het moeilijk vinden om juridische mijnbouwrechten te verkrijgen, kwetsbaarder. Zodoende worden zij richting informele of illegale operaties gedreven waar de arbeidsomstandigheden gevaarlijk zijn en gezondheids-en veiligheidsmaatregelen niet bestaan. De ongeschoolde verwerking van giftige stoffen, zoals kwik en cyanide, vormen grote risico's voor de gezondheid van de mijnwerkers en de natuurlijke omgeving.

Wat is Fairtrade en Fairmined (FT-FM) goud?

Fairtrade en Fairmined gecertificeerd goud komt van ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw (ASM) organisaties aan de internationale (FT-FM) goud standaarden voldoen. Dit betekent dat het goud op een verantwoorde wijze gewonnen wordt. Bovendien ontvangen de mijnwerkers een Fairtrade minimumprijs en premie, die sociale, ecologische en economische ontwikkeling mogelijk maakt voor de gemeenschappen. De term Fairtrade en Fairmined erkent het partnerschap tussen FLO en ARM die deze samenwerking zijn aangegaan om duurzame goud winning voor kleinschalige mijnbouw mogelijk te maken.

Wat zijn de voordelen van Fairtrade certificering voor de mijnwerkers?

Net als voor andere producentenorganisaties die gecertificeerd zijn voor Fairtrade producten, krijgen mijnwerkers betere toegang tot de markt en een eerlijke prijs voor hun goud. Daarnaast kunnen zij door middel van de Fairtrade premie investeren in economische, sociale of ecologische projecten.

Het FT-FM label zorgt ervoor dat goud wordt gewonnen en verwerkt op een eerlijke en verantwoorde wijze. Dit betekent:

 • Mijnbouworganisaties worden versterkt
  Mijnwerkers vormen groepen om een betere onderhandelingspositie te verwerven met handelaren. Zo krijgen zij meer grip op de handelsketen. Verder zijn zij verplicht deel te nemen aan de sociale ontwikkeling van hun gemeenschappen.
 • Kinderarbeid wordt uitgebannen
  Mijnbouworganisaties moeten kinderarbeid uitbannen. Geen enkel persoon jonger dan 15 jaar mag  in de mijnbouw werken en pas vanaf 18 jaar mag men  zwaarder of gevaarlijk werk verrichten.
 • Arbeidsomstandigheden verbeterd
  FT-FM certificering vereist verplicht gebruik van beschermende kleding en een opleiding in gezondheid en veiligheid voor alle mijnwerkers.
 • Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen wordt gerespecteerd
  Mijnbouworganisaties erkennen het recht van alle werknemers om lid te worden van een vakbond en collectief te onderhandelen over hun arbeidsomstandigheden.
 • Verantwoord gebruik van chemicaliën is verplicht
  Mijnwerkers moeten bij het winnen van goud gebruik maken van veilige en verantwoorde  middelen voor het beheer van giftige chemische stoffen, zoals kwik en cyanide, in goud winning. Daarnaast moeten chemicaliën tot een minimum gereduceerd worden en waar mogelijk geëlimineerd worden binnen een afgesproken periode.

Waar leven de mijnwerkers die met Fairtrade en ARM werken?

FT-FM goud is afkomstig uit Bolivia, Colombia, Ecuador en Peru. Naar verwachting zullen meer mijnbouworganisaties uit Latijns-Amerika  zich op termijn aansluiten. We werken ook met mijnwerkers in Afrika en Azië,  die zich in de komende jaren ook zullen aansluiten bij het Fairtrade systeem. Het betreft in de drie genoemde continenten altijd ASM mijnwerkers en geen grootschalige industriële mijnbouw. Dit omdat de certificatie van FT-FM de meeste impact kan hebben op de levens van kleinschalige mijnbouwers. Andere initiatieven, zoals de Responsible Jewellery Council, ondersteunen verbeteringen in de midden-en grootschalige mijnbouw.

Hoe weet ik dat het product dat ik gekocht heb van een gecertificeerde Fairtrade en Fairmined mijnbouw organisatie is ?

minilogo.jpg 

Door het creëren van een volledig transparante en traceerbare handelsketen kunnen consumenten en winkeliers erop vertrouwen dat ASM mijnwerkers een eerlijke prijs krijgen en verantwoorde praktijken gebruiken. Consumenten kunnen FT-FM producten herkennen aan het FT-FM logo, dat gestempeld wordt op producten. De stempel wordt in Nederland afgegeven door twee erkende waarborgkantoren.

Hoe zal de Fairtrade minimumprijs en premie berekend worden?

De meeste Fairtrade producten hebben een minimumprijs die bepaald wordt door de kosten van duurzame productie (COSP). Het is echter niet haalbaar om dit te berekenen voor goud,  vanwege de geologische eigenschappen van mineralen. Daarom wordt de Fairtrade minimumprijs voor goud(FTMP) vastgesteld door de London Bullion Market Association (LBMA). De LBMA is de in Londen gevestigde brancheorganisatie, die de waarde van goud en zilver in Londen bepaalt op basis van vraag en aanbod. De Fairtrade minimumprijs voor het puur goudgehalte (in ongeraffineerde goud), is vastgesteld op 95% van de LBMA. Dat is aanzienlijk hoger dan de 70% die veel mijnbouwers vaak ontvangen.

Daarnaast moeten kopers een Fairtrade premie betalen, berekend als 10% van de LBMA fixing. Voor FT-FM Ecologische Gold (zie "Is er Fairtrade en Fairmined gecertificeerd goud zonder gebruik van chemicaliën beschikbaar ?") is een extra ecologische premie verschuldigd, berekend als 5% van de LBMA fixing. Dit is een extra premie voor het ecologisch winnen van goud.

Delen