Fairtrade bloemen: Producentenverhaal

Geluk oogsten: Fairtrade verandert levens in Kenia

Harvest Limited behaalde in 2011 het Fairtrade keurmerk. Dankzij de certificering is de verkoop van Harvest met 30 procent gestegen en is ook de productiviteit toegenomen. Maar het allerbelangrijkste is dat de werknemers een ambitieus ontwikkelingsplan hebben opgesteld om hun bestaan te verbeteren met behulp van de Fairtrade premie.

Een rozenkwekerij en het bijhorende ecosysteem

Harvest is al vijftien jaar actief, stelt ongeveer 700 mensen te werk en produceert meer dan 35 miljoen rozen per jaar in de serres in Athi River. Hoewel het omgevende gebied droog en stoffig is en er de voorbije jaren te weinig regen is gevallen, groeit er rond de kwekerij een weelderige vegetatie met bloemen en bomen – het resultaat van haar inspanningen tot natuurbehoud. De premiecommissie van Harvest heeft beslist om een deel van de Fairtrade premie te besteden aan milieuprojecten in de eigen gemeenschap, zoals het aanplanten van bomen langs de Athi-rivier. Die herbebossing voorkomt bodemerosie, beschermt het afwateringsgebied en verbetert het lokale ecosysteem, waarin nog krokodillen en nijlpaarden voorkomen.

De snelgroeiende kwekerij schenkt inheemse bomen aan de plaatselijke overheid en de gemeente, scholen en ziekenhuizen en verkoopt ze ook aan werknemers tegen een lagere prijs. Dit dient als voorbeeld voor de dorpen in de omgeving.

Harvest kweekt grote plannen

Actieve milieubescherming is maar een van de peilers van de strategie van de Fairtrade premiecommissie. Die commissie werkt aan de uitvoering van een ambitieus vijfjarenontwikkelingsplan, dat zich toespitst op gender en milieubescherming.

Fairtrade verandert levens en we willen de Fairtrade premie een andere dimensie geven,” zegt Samuel Atieno, de voorzitter van de premiecommissie.

Als het geld van deze premie op zo korte tijd het leven van een werknemer kan veranderen en het leven van een gezin en een gemeenschap kan omkeren, dan moet deze premie toch ook de structuur van het land kunnen veranderen? Op lange termijn willen we impact hebben in heel Kenia en daarna zelfs in heel Afrika.

De commissie vond inspiratie voor haar langetermijnvisie in de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling (MDG’s) en hun opvolger die er vanaf 2015 komt, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), waarin zij hun eigen problemen herkennen. Bij het opstellen van haar plan hield de commissie rekening met de noden en uitdagingen van de gemeenschap.

In een transparante dialoog met alle werknemers stelde de commissie kernprioriteiten vast voor verschillende groepen (zoals alleenstaande moeders). Daarbij probeerde ze de werknemers, hun familie en de gemeenschap op holistische wijze te bekijken. De commissie ontwikkelde ook een evaluatiesysteem om na te gaan wat haalbaar is op lange termijn en of er daadwerkelijk sprake is van een verbetering van de middelen van bestaan.

Tastbare resultaten na amper twee jaar

De kwekerij biedt haar werknemers zelf enkele essentiële diensten aan, zoals vervoer en een gratis middagmaal, zuiver water, medische zorg en kinderopvang. De veiligheidsnormen zijn verbeterd en de lonen zijn verhoogd dankzij de collectieve arbeidsovereenkomst voor het bedrijf. De werknemers hebben het gevoel dat het naleven van de Fairtrade normen sterk heeft bijgedragen tot meer eerlijkheid en sociale rechtvaardigheid op het werk.

Naast die verbeteringen ontvangen de werknemers ook nog een Fairtrade premie – 10% bovenop de aankoopprijs van de Fairtrade producten – waardoor zij over bijkomende middelen beschikken die zij kunnen investeren zoals ze willen.

Hoewel de toegang tot het onderwijs in Kenia wel is verbeterd, moet er voor de middelbare school toch nog altijd schoolgeld worden betaald en dat kunnen veel ouders zich niet veroorloven. Daarom hebben de werknemers beslist een deel van de premie te investeren in onderwijs en de helft van de werknemers van Harvest heeft al kunnen genieten van een individuele studietoelage voor hun kinderen.

Dat is het allerbelangrijkste, je kinderen naar school sturen. Onze toekomst zal beter zijn, mijn kinderen zullen beter geschoold zijn. Dan zullen ze een goed leven kunnen leiden,” zegt Agnes Mulwa, een 34-jarige bloemenplukster wier oudste zoon nu naar de middelbare school gaat. “Ik hoop dat alles verder loopt zoals nu, dan kunnen mijn twee meisjes ook naar school gaan. Zonder Fairtrade op de kwekerij had ik nooit kunnen hopen dat mijn kinderen onderwijs zouden genieten.

Extra steun, zoals een gratis voorraad maandverband, zorgt ervoor dat meisjes naar school kunnen gaan. Vroeger bleven meisjes thuis of moesten ze de school opgeven omdat ze geen maandverband konden betalen. Het programma heeft niet alleen de afwezigheden verminderd, maar ook de prestaties van de meisjes bij examens met 60% verbeterd.

Andere investeringen:

  • Een project voor betere huisvesting, dat werknemers middelen biedt om hun woning te bouwen of te verbeteren.
  • De vorming van groepen die vrouwen meer zeggenschap geven om samen bedrijfjes op te starten waarmee ze extra inkomsten kunnen verwerven, zoals kleine kruidenierszaken, varkens-, runds- en konijnenkwekerijen.
  • Onderwijs waardoor de werknemers nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen, zoals computer- of rijlessen.

De gemeenschappen en groepen bepalen hun eigen prioriteiten en kunnen daarvoor steun vragen. De kansen die deze sociale, economische en educatieve projecten bieden, zorgen niet alleen voor een beter bestaan, maar geven de werknemers ook meer eigenwaarde.

Fairtrade Award voor de beste premiecommissie van werknemers in Afrika

Als gevolg van de indrukwekkende verwezenlijkingen op het vlak van onderwijs, empowerment van vrouwen, gezondheid en ecologische duurzaamheid kreeg de premiecommissie van Harvest in 2014 de Fairtrade Award voor de beste premiecommissie van werknemers in Afrika.

Het is fantastisch dat onze verwezenlijkingen op zo’n korte periode worden gewaardeerd en erkend,” stelt Lawrence Mwangi, penningmeester van de twaalf leden tellende premiecommissie, die bestaat uit zes vrouwen en zes mannen.

“Dankzij de opbrengst van de premie kunnen we verder kijken dan ons werk en ons loon en een bredere visie ontwikkelen. Dat is belangrijk voor onze motivatie, want het zorgt ervoor dat we ons nog meer willen inzetten. We zijn bereid om steeds meer inspanningen te leveren.”

De Fairtrade bloemen van Harvest maken inderdaad een verschil. Ze zorgen voor ruikers van geluk.

Terug

Delen