De Sustainable Development Goals

Fairtrade: een uitstekend model om met de SDG’s aan de slag te gaan.

Op 25 september 2015 werden op de Top over Duurzame Ontwikkeling in New York de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) goedgekeurd. Daarbij is het duidelijk dat Fairtrade een uitstekend model is om enkele van de SDG’s mee te verwezenlijken.

17 SDG’s, zoveel doelstellingen telt het nieuwe kader van de VN. Deze eisen acties en veranderingen in een groot aantal domeinen die heel belangrijk zijn voor kleine producenten en arbeiders, zowel binnen als buiten het Fairtradesysteem. De meeste duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN hebben rechtstreekse gevolgen voor kleine producenten. Het werk van Fairtrade ligt in de lijn van het algemene concept van de 17 SDG’s, maar de gevolgen van eerlijke handel blijken het duidelijkst in de vier volgende doelstellingen:

SDG's 2 no hungerNr. 2. Een einde maken aan de honger, voedselzekerheid garanderen, betere voeding bieden en duurzame landbouw bevorderen

Fairtrade werkt samen met gemeenschappen van producenten zodat zij hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. De helft van de mensen op aarde die honger lijden, produceren 70% van onze voeding. In die context blijkt de taak van Fairtrade, die erin bestaat eerlijke lonen te garanderen en duurzaamheid te bevorderen, belangrijker dan ooit. We moeten ervoor zorgen dat de landbouw een leefbare bron van bestaan vormt. Zo moedigen we de toekomstige generaties aan om dit werk voort te zetten en bieden we meer zekerheid binnen de bevoorradingsketen.

SDG's 8 Good Jobs and Economic GrowthNr. 8. Een langdurige, inclusieve en duurzame economische groei bevorderen evenals volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Fairtrade bevordert langdurige relaties tussen producenten en economische spelers. Die relaties helpen om meer arbeidskansen te creëren binnen de gemeenschappen van de producenten en om duurzame middelen van bestaan te garanderen voor de boeren. Fairtrade biedt ook een voorfinanciering aan de producenten en legt criteria en normen vast voor de verloning van de werknemers en voor gendergelijkheid. Deze systemen helpen om rechtvaardige en inclusieve arbeidsvoorwaarden te garanderen en te versterken in de landen van het Zuiden.

SDG's 12 Responsible ConsumptionNr. 12. Duurzame consumptie- en productiepatronen verzekeren

Het veiligstellen van rechtvaardige bevoorradingsketens is een van de belangrijkste elementen om duurzaamheid te verwezenlijken. Voor bedrijven uit de hele wereld zou duurzaamheid de sleutel moeten zijn voor hun activiteiten en hun toekomstig succes. Het bevorderen van duurzame aankoopgewoonten, zowel bij individuele consumenten als bij grote bedrijven, versterkt de positieve impact van eerlijke handel in de landen in het Zuiden.

SDG's 17 partnership for the goalsNr. 17. Meer middelen voorzien om het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling uit te voeren en het nieuw leven inblazen

Een uiterst belangrijke doelstelling van het Fairtradesysteem is het bevorderen van rechtvaardigheid en eerlijkheid in de handel door middel van meer transparantie. Die aandacht voor transparantie krijgt concreet gestalte in de relaties van eerlijke handel met andere actoren, onder andere de overheid, het maatschappelijk middenveld, privébedrijven, landbouwers, producenten en arbeiders. Fairtrade bevindt zich in een unieke positie om gebruik te maken van die relaties en veranderingen en positieve effecten teweeg te brengen voor de bevolking in de landen van het Zuiden.

"De SDG’s kunnen enkel met succes worden uitgevoerd als de kleine producenten en de arbeiders een centrale rol spelen in de planning en de uitvoering. Duurzame ontwikkeling kun je niet gratis bereiken, er moeten rechtvaardige prijzen worden betaald. De ervaring van Fairtrade toont dat een andere handel, een eerlijke handel, mogelijk is: het is mogelijk om het handelsevenwicht te herstellen, de armoede, de ongelijkheid en de uitbuiting te bestrijden en tegelijk binnen de commerciële markten met succes en op duurzame wijze en op grote schaal handel te drijven. Maar de SDG’s moeten een handel garanderen die winst oplevert voor de armen."
Marike de Peña, voorzitster van Fairtrade International

Niet alleen de ministers van ontwikkelingssamenwerking moeten deze uitdaging aangaan. Het belangrijkste instrument voor duurzaamheid is beleidscoherentie. Dat betekent: bij alles wat een regering onderneemt, zowel op het gebied van handel, financiën, landbouw, gezondheid als in andere domeinen, moet er rekening worden gehouden met de gevolgen voor de allerarmsten. Nu begint dus het echte werk om de SDG’s uit te voeren. Regeringen, bedrijven en de civiele samenleving moeten transparante actieplannen opstellen en verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering ervan.

Delen