Fairtrade en andere labels

  • Fairtrade is een model van en voor producenten. Ze beschikken over 50% van de stemmen in alle belangrijke beslissingsorganen.
  • Fairtrade voorziet organisatorische en technische ondersteuning in alle landen door lokale experten en uitwisseling.
  • Fairtrade actoren in Noord en Zuid zetten via lobbywerk samen in op eerlijke internationale handelsregels zodat ooit, op een dag Fairtrade niet meer nodig zal zijn.
  • Fairtrade heeft een breed draagvlak in de samenleving. Fairtrade Belgium is door de overheid officieel erkend als ontwikkelingsorganisatie. Meer dan 1.000 vrijwilligers zetten acties op om Fairtrade bij iedereen bekend te maken.
  • Fairtrade zoekt antwoorden op de klimaatsverandering door productietechnieken aan te passen, producenten daarbij te ondersteunen en te werken aan internationale klimaatafspraken.Fairtrade naast andere Duurzaamheidsprogramma's

   Fairtrade Certification Logo Rainforest Alliance Utz Certified
   Fairtrade Rainforest Alliance Utz
 
Beheerd door
 


Fairtrade International: multi-stakeholder ledenorganisatie zonder winstgevend doel. Zetelt in Bonn.

 


Rainforest Alliance: organisatie zonder winstgevend doel. Zetelt in New York.

 


Stichting, multi-stakeholder organisatie. Zetelt in Amsterdam.

 
Herkomst
 


De beweging ontstond in de jaren 1960-70 in de civiele maatschappij.

 


Opgericht in 1986 door de milieubeweging ter bescherming van het regenwoud.

 


Opgericht in 2002 door Ahold Holding (o.a Albert Heijn) en een producent in Guatemala.

 
Doelgroep
 


Kleinschalige producenten
(80%) en arbeiders op plantages (20%). 100% kleinschalige producenten bij koffie en cacaoteelt.

 


Plantages en grotere boerderijen
.

 


Plantages en kleinschalige producenten
.

 
Focus op
 


Socio-economische ontwikkeling van kleine producenten en arbeiders op plantages. Duurzame productie (sociaal, economisch en eco- logisch).

 


Milieuvriendelijke productie en bescherming van de rechten van de arbeiders.

 


Verantwoordelijke productie gebaseerd op "good practice". Bescherming van de rechten van de arbeiders.

 
Standaarden
 


Sociale, ecologische en economische standaarden voor de producenten. Productspecifieke handelsstandaarden voor een evenwichtige, traceerbare en gezonde distributieketen.

 


Sociale en ecologische standaarden.

 


Sociale standaarden en productiestandaarden op basis van "good practice".

 

 

Prijszetting
 


Minimumprijs en vaste Fairtrade
premie. Voor koffie en cacao moet 25% van de premie geïnvesteerd worden in de versterking van de productie (kwaliteit en productiviteit).

 


Geen minimumprijs. Premie wordt bepaald door de markt.

 


Geen minimumprijs. Premie wordt bepaald door de markt.

 
Kennis van het label (studie door BTC)
 


66%
van de Belgen kent het Fairtrade label en zijn betekenis. Fairtrade Belgium krijgt veel media-aandacht en investeert zowel in B2B als in B2C communicatie.

 


35%
van de Belgen kent het RFA-label en zijn betekenis.

 


13%
van de Belgen kent het  Utz-label en zijn betekenis.

Delen