Beyers

Beyers Koffie gaat klimaatneutraal

Fairtrade Coffee Neutral Beyers Excellent 250grKoffiebranderij Beyers is al jaren actief bezig met duurzaam ondernemen. Klimaatneutrale koffie leveren is een logisch gevolg van deze lange termijn visie. Sinds 2015 zijn alle merken van Beyers klimaatneutraal: door CO2-reductie in onze koffiebranderij en CO2-compensatie te combineren. De verpakkingen van de klimaatneutrale Beyers koffies zijn voorzien van het CO2-NEUTRAL label toegekend door CO2logic en gevalideerd door Vinçotte.

CO2-emissies berekenen in de koffieketen

In samenwerking met Ecofys hebben we bij Beyers Koffie een tool laten ontwikkelen ten behoeve van de berekening van de product carbon footprint (PCF). Daarbij voeren we voor vier types van producten (hard vacuüm, softpacks gemalen, softpacks bonen, pads) een analyse van de levenscyclus uit van ‘cradle to gate’. We becijferen dus de CO2-voetafdruk vanaf de koffieplantage tot de levering in het distributiecentrum van de klant. Deze tool stelt ons in staat om:

  1. enerzijds onze eigen merken klimaatneutraal te maken,
  2. anderzijds onze klanten te helpen om de CO2-voetafdruk van hun eigen koffie in kaart te brengen.

CO2-emissies verminderen en compenseren

Al sinds 2008 werkt de branderij actief aan het in kaart brengen en verminderen van zijn CO2-uitstoot. Zo werd een aantal jaren geleden een geavanceerde Jupiter brander geïnstalleerd die de gasuitstoot reduceert, wordt er uitsluitend hernieuwbare elektriciteit aangekocht en worden er op verschillende niveaus energiebesparende maatregelen doorgevoerd, zoals zuinigere LED verlichting, efficiëntere palletbelading zodat minder lucht vervoerd wordt, sensibilisering voor zuinig energieverbruik bij het personeel, enz.

Maar ondanks grote inspanningen bij alle stakeholders in de koffieketen blijft een resthoeveelheid aan CO2-emissies echter onvermijdelijk. We hebben daarom vrijwillig gekozen voor een actieve compensatie door te investeren in Gold Standard klimaatprojecten in het Zuiden die de CO2-uitstoot lokaal verminderen. Op die manier compenseren we emissies die we hier en nu niet kunnen reduceren, en verzekeren we een nul operatie voor het klimaat. Hierdoor zijn we erin geslaagd om al onze koffiemerken, Beyers, Fort, Metropole, sinds juli 2015 klimaatneutraal te maken. En niet onbelangrijk: de Gold Standard projecten bieden bovendien de garantie dat ook sociale factoren, zoals tewerkstelling, ten voordele komen van de lokale bevolking. Eind 2015 zetten we dan ook graag de stap naar Fairtrade klimaatprojecten. Hierdoor zijn we zeker dat de criteria die gelden voor onze Fairtrade koffie ook zullen gelden voor de projecten waarmee we de restuitstoot compenseren.

Nathalie Vanderkindere

Delen