JAVA-Koffie

JAVA-Koffie, een koffiebranderij met oog voor duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is bij JAVA-Koffie geëvolueerd tot een bedrijfscultuur. De inspanningen voor duurzame ontwikkeling trekken we door op alle domeinen waarin we als koffiebrander betrokken zijn. We springen zo efficiënt mogelijk om met energie, van bij de teelt over het produceren, verpakken tot het vervoeren van onze koffie.

Innovatie door samenwerking

Begin jaren ’90 startte JAVA-Koffie de samenwerking met Max Havelaar, nu Fairtrade Belgium. In 2000 zijn we ook met Rainforest Alliance een partnerschap aangegaan. Dat wil zeggen dat koffiebonen afkomstig van deze boerderijen de principes van duurzame handel hanteren. Deze partnerships zorgen op lange termijn voor positieve veranderingen in het leven van koffieboeren en hun gezinnen, hun gemeenschap maar ook voor de ecosystemen waarvan ze afhankelijk zijn.

Energie-efficiënte branderij

In 2012 opende JAVA-Koffie een gloednieuwe koffiebranderij waarbij bewust aan drie duurzame pijlers werd gewerkt.

 • Reduce
  • Gesloten koelcircuits beperken de lozing van koelwater.
  • Gefilterde emissies (geur, rook, enz.) reduceren de CO2-uitstoot.
  • Slimme inrichting van het productieproces beperkt energieverlies.
  • Aluminiumvrije verpakkingsfolie wordt aan lagere temperaturen verwerkt.
  • Lichtere verpakkingsfolie verlaagt zowel het gebruik van grondstoffen als de CO2-uitstoot.
 • Reuse
  • Gerecupereerde warmte wordt opnieuw geïnjecteerd in het productieproces.
  • Samengeperst karton en plastic wordt gerecupereerd door papier- en plasticfabrieken
 • Recycle
   • Samengeperste koffievliezen vinden als briketten hun weg naar de landbouw.
   • Kartonnen verpakkingen van deels gerecycleerd materiaal


Klimaatverandering bedreigt koffieteelt

Wetenschappers gaan ervan uit dat de opwarming van de aarde ook een negatieve invloed zal hebben op de wereldwijde koffieproductie. Als koffiebrander kan JAVA-Koffie niet met lede ogen toekijken hoe toekomstige oogsten gehypothekeerd worden. Daarom gaat JAVA-Koffie een stap verder in het duurzame verhaal. Eind 2015 lanceren we een nieuwe koffie die niet alleen Fairtrade gecertifieerd, maar ook klimaatneutraal is.

Meten – reduceren – compenseren

Koffie telen, verwerken, transporteren en branden kost energie. Hierbij komt CO2 vrij. Klimaatneutrale koffie betekent dat via reductie of compensatie van emissies de klimaateffecten in de koffieketen tot nul zijn teruggebracht. Eerst berekenen we samen met CO2logic de uitstoot in de gehele keten: de carbon footprint. In de tweede fase reduceren we onze CO2-uitstoot zover als mogelijk. Wat niet gereduceerd kan worden, compenseren we in de derde fase bij de koffieboer. Daar gaat Fairtrade aan het werk met diverse duurzaamheidsprojecten die de uitstoot lokaal verminderen.

Zo kunnen we dat heerlijk kopje koffie blijven garanderen, met respect voor mens én natuur.

Delen