Impact van Fairtrade

Fairtrade als certificatieschema geeft boeren en hun organisaties in eerste instantie een instrument om te werken aan duurzame ontwikkeling. De impact van deelname aan Fairtrade is dan ook van heel groot belang. Maar naast het certificatieschema biedt Fairtrade ook directe en indirecte ondersteuning om in alle omstandigheden een antwoord te bieden op de noden van de boeren en hun gezinnen.

Fairtrade hecht veel belang aan het monitoren en evalueren van impact (MEL of Monitoring, Evaluation and Learning Programme). Dit laat ons toe om te evalueren welke impact we effectief hebben en hoe we deze in de toekomst nog kunnen vergroten. Zo blijft Fairtrade constant in evolutie.

Welke impact zien we in het algemeen?

Impactstudies van de voorbije 25 jaar tonen dat Fairtrade een verschil maakt voor het leven van boeren, arbeiders en hun gezinnen. Impact op ontwikkeling is een proces op lange termijn en toont verschillen naargelang de regio, het product, de aanvoerketen en een aantal externe factoren. Over het algemeen kunnen we na 25 jaar de volgende conclusies trekken:

Economische impact

 

De minimumprijs zorgt voor meer zekerheid op vlak van inkomen, laat toe om te sparen voor noodzakelijke investeringen en maakt boeren minder kwetsbaar.
Fairtradecertificatie laat toe om als coöperatie een hogere prijs te onderhandelen dan als individuele boer.
De premie maakt het mogelijk om te investeren in landbouwtechnieken en infrastructuur, om sterke organisaties op te bouwen en om de gemeenschap te laten kijken naar de toekomst. 

Milieu-impact

 

Aanpassing aan klimaatsverandering is mogelijk door een toegang tot financiering, producentenondersteuning en expertise van Fairtrade.
Fairtrade biedt toegang tot landbouwondersteuning zoals training voor biologische landbouw en kwalitatief hoogstaande producten. Dit geeft boeren een reden om hun productie te verbeteren met een betere en grotere oogst tot gevolg.

Sociale impact

 

Boeren en arbeiders binnen Fairtrade hebben meer controle over hun toekomst.
Fairtrade versterkt gemeenschappen door hen te organiseren in coöperaties die hun onderhandelingsmacht in de aanvoerketen vergroten.
Fairtrade biedt ondersteuning op vlak van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.


Arbeiders op plantages kunnen dankzij de premie investeren in opleiding, huisvesting, betere scholen en gezondheidsvoorzieningen.
Fairtrade ondersteunt arbeiders om hun rechten te verdedigen aan de hand van vakbonden en collectieve onderhandelingen.
Investeringen van de premie in gezondheidsvoorzieningen en betere toegang tot onderwijs voor kinderen en volwassenen, verbeteren de kwaliteit van het leven op het platteland. Gevolg? Inwoners zien niet de noodzaak om te migreren naar de steden en jongeren behouden interesse in landbouw.

Delen