COMSA Biokoffie

HONDURAS

COMSA is een vereniging van kleinschalige producten van biokoffie in de streek van La Paz in het westen van Honduras. De leden van COMSA kweken op kleinschalige en biologische wijze gecertificeerde kwaliteitskoffie. Velen van hen verbouwen ook fruit en groenten en kweken rundvee, varkens en pluimvee en hebben ook vijvers waarin ze vis kweken. Hun koffieoogst wordt aangekocht door COMSA, dat instaat voor de natte verwerking van de koffie en het exportklaar maken. COMSA koopt ook koffie van boeren die geen lid zijn.

COMSA werd in 2000 opgericht als coöperatie door 45 boeren met gemeenschapszin. In die tijd verkeerde de koffiesector over de hele wereld in een diepe crisis en de koffieprijzen waren gekelderd, waardoor het voor de boeren niet eens meer rendabel was om hun koffie te oogsten. De meeste boeren in de streek moesten noodgedwongen hun boerderij in de steek laten en velen trokken naar de stad of zelfs naar de VS om werk te zoeken. De boeren van COMSA beseften dat ze een andere manier moesten zoeken om koffie te verhandelen en namen de beslissing om de handen in elkaar te slaan en toegang te zoeken tot de markt voor biologische koffie, omwille van de hogere prijzen. Sindsdien is het aantal leden blijven stijgen, tot bijna 1000 boeren vandaag. Een vierde daarvan zijn vrouwelijke telers.

Naar een intensieve biologische productie

COMSA heeft een enorm sterke visie op hoe men de koffieproductie van de kleine producenten op lange termijn duurzaam kan maken: een doorgedreven, creatieve, intensieve vorm van biologische productie gebaseerd op nieuwe geïmporteerde technieken gecombineerd met eigen lokale ‘uitvindingen’. De resultaten die verschillende boeren halen, zijn fenomenaal op gebied van productie en kwaliteit. Comsa moedigt iedere boer uit zijn eigen technieken te ontwikkelen.

Fairtradepremie, meer dan productieverhoging

De Fairtradepremie speelt en speelde een heel belangrijke rol in de ontwikkeling van deze vooruitstrevende organisatie. Hiermee bouwde Comsa een team van grondig opgeleide landbouwexperten uit en investeerden ze in experimenten om de producenten te begeleiden naar intensieve bioproductie. Andere projecten die gerealiseerd met de Fairtrade permie zijn o.a. de verhoogde lonen voor de arbeiders, de bouw van een kantine voor de arbeiders, de ondersteuning van het gemeenschapshospitaal, het onderhoud en reparatie van de Rode Kruis-ziekenwagen, school- en universiteitsbeurzen voor beloftevolle studenten en de modernisering van de schoolkeuken.

Enrique Mario Perez, lid van de Raad van Bestuur van COMSAHet doel van ons bedrijf bestaat erin het leven van ieder van ons en ook van onze gezinnen te verbeteren... en in Fairtrade hebben we een strategische bondgenoot gevonden. Met dat label voor kleine producenten krijgen we een premie en een deel daarvan investeren we in de capaciteitsopbouw van onze producenten om de productie en de productiviteit te verhogen en zo de verandering teweeg te brengen die we hier nodig hebben.

www.cafeorganicomarcala.net

Delen