PRODECOOP Koffie

NICARAGUA

Prodecoop, een organisatie van 45 koffiecoöperaties met in totaal bijna 2200 boerenleden, werd opgericht in 1993.

Na het einde van het Somozabewind in 1979 werd land verdeeld onder de landloze boeren. Veel boeren, die meestal niet meer dan twee hectare grond bezaten en voor hun inkomsten bijna volledig afhankelijk waren van koffie, organiseerden zich met veel moeite in coöperaties. Na de verkiezingen van 1990 waarin de sandinisten werden verslagen, werd het staatsmonopolie opgeheven en mochten boerencoöperaties zelf hun koffie exporteren. Maar de regeringswisseling betekende ook het wegvallen van veel steun. Coöperaties zochten daarom externe steun voor verdere ontwikkeling.

Erg belangrijk voor de ontwikkeling van Prodecoop was de ingebruikname van een eigen koffieverwerkingsfabriek, die de organisatie in 2000 kocht en inmiddels volledig heeft afbetaald. Met die fabriek kan Prodecoop niet alleen zelf de koffie exportklaar maken, maar ook de kwaliteit van de koffie controleren. Er werd een sterke commerciële afdeling opgezet, die door training vat kreeg op deze kwaliteit. Prodecoop streeft een hoge en stabiele kwaliteit na.

Net zoals de meeste Centraal-Amerikaanse koffieorganisaties en koffieboeren heeft Prodecoop sinds 2012 te kampen met de agressieve schimmelziekte ‘koffieroest’. De verliezen in bepaalde productieregio’s waar Prodecoop actief is, zijn zeer hoog. Momenteel ondersteunt Prodecoop, o.a. dankzij de Fairtradepremie, zijn producenten bij het heraanplanten van de stukken plantage die door deze ziekte verloren zijn gegaan.

"We zijn trots op wat we samen bereiken."
Merling Preza Ramos, manager koffiecoöperatie in Nicaragua

www.prodecoop.com

Delen