Lobby bij de overheid

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals vormen de komende jaren het kader waarbinnen Fairtrade werkt aan een duurzame ontwikkeling, zowel in het Noorden als in het Zuiden.

Europees handelsbeleid

Wat als internationale handelsregels zo eerlijk uitgewerkt zijn dat Fairtrade niet meer nodig is? Daar willen we graag aan meewerken!

Samen met Fair Trade Advocacy Office beïnvloeden we het Europees handelsbeleid. We duiden de obstakels voor kleinschalige duurzame landbouw aan en stellen oplossingen voor. We focussen ons daarbij op de toegang voor boeren uit het Zuiden, maar leggen ook linken met landbouw hier in het Noorden. Een paar voorbeelden:

  • We beïnvloeden de handelsakkoorden van de Europese Unie met ontwikkelingslanden zodat het hoofdstuk over duurzaamheid ook echt ondersteuning biedt aan lokale kleinschalige boeren.
  • We onderzoeken de aanvoerketens van bananen, katoen en andere producten om van daaruit voorstellen te doen voor een betere verdeling van de macht doorheen de keten.
  • We onderhandelen met DG Handel over de uitwerking van een European Fair Trade Capital Award

Maak van België het land van de Fair Trade

Tijdens de Week van de Fair Trade 2016 lanceerde BTC een nieuwe campagne ‘Maak van België het land van de Fair Trade’. Hiermee willen we in België bij zowel overheden, bedrijven als burgers Fair Trade zoveel mogelijk ingang doen vinden. We werken hiervoor samen met alle Fair Trade organisaties in België, met BTC en met een interparlementaire werkgroep met alle politieke partijen in het federaal parlement.

Publieke aanbestedingen

Europese en Belgische regelgeving bepaalt of en hoe publieke overheden aanbestedingen kunnen uitschrijven voor Fairtrade producten. In 2012 heeft het Europees Hof zich in een rechtszaak positief uitgesproken over de mogelijkheid om te kiezen voor Fair Trade. Daarop volgend heeft het Europese Parlement in 2013 een nieuwe richtlijn uitgevaardigd die duidelijkheid schept over de manier waarop je in een aanbesteding naar Fair Trade kan verwijzen. Deze werd recent omgezet in Belgische wetgeving (vanaf pagina 53). We wachten nu nog op de uitvoeringsbesluiten voor de uitvoering van de wet effectief van start kan gaan.

Wil je weten hoe je in een aanbesteding naar Fair Trade kan verwijzen? Dan kan je hier alle informatie vinden. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet contact op te nemen via info@fairtradebelgium.be.

Delen