Fairtrade goud: Milieuvragen

Behalve een negatieve impact op de mensen die werken en leven in de mijngebieden, ondervindt ook het milieu veel schade.

Hoe gebruiken kleinschalige mijnwerkers chemicaliën om goud te winnen?

Mijnbouwmethoden variëren afhankelijk van de geologie van het gebied. Het goud gevonden in rivierbeddingen is makkelijker met alleen basisinstrumenten om uit het oppervlak te halen zonder chemicaliën te gebruiken . Voor Hard-rock mijnbouw moeten ondergrondse passages gegraven worden om bij de erts te komen. De erts wordt vervolgens op het oppervlak verwerkt om het goud eruit te halen. Meestal wordt de erts vermengd met kwik, dat goud vangt en een mengsel bekend als amalgaam vormt. Het amalgaam wordt dan verhit waarbij het kwik verdampt., waardoor alleen het resterende goud en andere metalen overblijven.

Sommige kleinschalige mijnwerkers gebruiken het cyanideproces als een alternatief voor kwik. Dit proces vergt een aanzienlijke investering, zoals een speciale opleiding. Bovendien vraagt het om een langere verwerkingstijd en een flinke financiële draagkracht. Daarom wordt het op minder grote schaal gebruikt door ASM mijnwerkers.. Indien correct gebruikt kan het cyanideproces echter mijnwerkers helpen om kwik volledig te elimineren en de goudwinning te verhogen.

Wat is de impact van de chemicaliën die worden gebruikt in de mijnbouw?

De milieueffecten van kleinschalige mijnbouw hangen af van de locatie, maar het kan leiden tot ontbossing, aantasting van het land door middel van lucht-, water- en bodemverontreiniging, modder of giftige stoffen. Ook kan het gevolgen hebben voor de lokale fauna.. Door de mijnbouw-organisaties de juiste steun en incentives te bieden in het voortraject, is het voor hen als gecertificeerde mijnbouworganisatie mogelijk om de negatieve effecten drastisch te verminderen. ASM is niet significant vuiler per eenheid product dan andere mijnbouwactiviteiten, en aangezien ASM veel minder erts produceert dan grootschalige mijnbouw per ounce goud, is de omvang van de impact op het land veel kleiner.

Waarom staat Fairtrade het gebruik van chemicaliën toe?

Als het gebruik van chemicaliën niet toegestaan zou zijn op grond van FT-FM normen, zou 95% van alle kleinschalige mijnbouw worden uitgesloten van de Fairtrade-systeem. In plaats daarvan zijn de standaarden voor ASM mijnbouworganisaties gericht op een verantwoorde omgang met kwik en cyanide. Dit door middel van opleiding en technologieën om de impact op het milieu en de volksgezondheid te beperken. De FT-FM standaarden verplichten ASM mijnwerkers tot een proces dat ervoor zorgt dat de emissie van kwik drastisch worden verminderd. Voor veel organisaties kan de Fairtrade premie zorgen voor een mogelijkheid om te investeren in meer eco-efficiënte technologieën.

Is er Fairtrade en Fairmined gecertificeerd goud zonder gebruik van chemicaliën beschikbaar ?

Ja, er zijn ASM mijnbouw organisaties die geen gebruik maken van chemische stoffen bij de mijnbouw en daarmee het milieu nog beter behouden. Het goud dat is vervaardigd door groepen die geen gebruik maken van chemische stoffen zullen worden aangeduid als 'Ecologisch Goud'. Deze producten zijn voorzien van een extra premie bovenop de Fairtrade premie. De aanvullende premie ondervangt de extra kosten bij het handhaven van milieucontroles.

Zou het niet beter zijn om ongewenst goud te recycleren in plaats van meer goud te ontginnen om de milieu-impact van de ontginning te beperken?

Voor het maken van juwelen is altijd al gebruik gemaakt van recyclage van goud en edele metalen. Deze sector kent een van de hoogste recyclagecijfers ter wereld. Er is nog niets veranderd aan deze eeuwenoude werkwijze die vroeger ‘scrapping’ werd genoemd, behalve dan dat men nu spreekt van ‘recycling’. Er zijn geen bewijzen dat het recycleren van goud de negatieve milieu-impact van de primaire ontginning of de mensenrechtenproblemen die gepaard gaan met de mijnbouw zou verminderen. Slechts 30% van de markt voor goud kan via deze bronnen worden bediend. Daarom is het absoluut nodig om de problemen die gepaard gaan met de ontginning van goud aan te pakken. Goud met het Fairtrade keurmerk heeft een rechtstreekse impact op de ontwikkeling van de ambachtelijke mijnwerkers en leidt tot betere omstandigheden in een traditioneel heel harde sector.

GOUD:EERLIJK? is een campagne van CATAPA, Ecolife en Netwerk Bewust Verbruiken, over de negatieve impact van goudontginning en -consumptie.

Delen