Waarom Fairtrade goud?

Over de hele wereld is goud een symbool van liefde, macht en rijkdom. Maar als je door de glitter heen kijkt, is de realiteit niet zo schitterend.

90% van de arbeidskrachten die meewerken aan de ontginning van goud, zijn ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers die tussen 200 en 300 ton goud per jaar produceren. Ongeveer 70% daarvan wordt gebruikt om sieraden van te maken. Elk jaar besteden consumenten wereldwijd het kolossale bedrag van 135 miljard dollar aan gouden juwelen!

Over de hele wereld zijn naar schatting 100 miljoen mensen afhankelijk van de kleinschalige ontginning van goud om te voorzien in hun bestaan en dat van hun familie en hun gemeenschap. Kleinschalige mijnwerkers moeten vaak veel uren per dag werken in moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden. Bij de ontginning wordt vaak gewerkt met kwik en cyanide en een onjuist gebruik van die giftige stoffen brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. De mijnwerkers hebben het ook moeilijk om voldoende financiële middelen bijeen te krijgen of genoeg winst te maken om te investeren in hun onderneming of in veiliger en efficiëntere technieken.

Kleinschalige mijnwerkers staan aan het uiteinde van lange en ingewikkelde toeleveringsketens en wanneer zij op afgelegen plaatsen weraken, kan het moeilijk zijn om hun goud tegen een eerlijke prijs te verkopen. Voor Fairtrade goud ontvangen de mijnwerkers een gegarandeerde eerlijke minimumprijs en een premie die ze kunnen besteden aan de verbetering van hun bedrijf of aan projecten voor de gemeenschap, zoals het verstrekken van onderwijs, zuiver water en gezondheidszorg. De Fairtrade certificering betekent dat deze kleinschalige mijnwerkers voldoen aan de Fairtrade standaarden. Dit kan helpen om hun ontginnings- en bedrijfsmethodes te verbeteren en ook om beter toegang te krijgen tot de markt en zo meer te kunnen verkopen tegen betere voorwaarden. De standaarden leggen strenge eisen op in verband met de arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid, het werken met chemische stoffen, vrouwenrechten, kinderarbeid en milieubescherming.

Lees meer over wat Fairtrade doet in verband met goud en edele metalen.

Meer info op www.fairtrade.net/products/gold

Delen