Standaarden en controle

Standaarden

Fairtrade maakt gebruik van een certificatieschema om haar doelstelling waar te maken. De geloofwaardigheid van Fairtrade hangt nauw samen met het opstellen van strenge normen en met een ernstig toezicht op het naleven van die normen.

Elk product met het keurmerk 'Fairtrade' moet voldoen aan duidelijke standaarden, die zowel zijn vastgelegd voor de productie van de grondstoffen in de landen van het Zuiden als voor de verkoop van de afgewerkte producten in winkels hier bij ons, en alle stappen daartussen. Die standaarden worden opgesteld door Fairtrade International die bestaat uit vertegenwoordigers van de boeren, NFO’s zoals Fairtrade Belgium, importeurs of exporteurs en leden van de civiele samenleving. Op die manier garanderen we dat de Fairtradestandaarden een effectief antwoord bieden aan de problemen en behoeften van boeren in het Zuiden evenals aan wereldwijde uitdagingen op vlak van milieu- en natuurbeheer.

De standaarden focussen op een bepaald stuk van de keten en bestaan uit lastenboeken met normen. Op de website van Fairtrade International kan je alle standaarden raadplegen en de actuele bedragen vinden voor minimumprijzen en premies per product.

Controle

Fairtrade ControleElk jaar gaan inspecteurs van FLO-Cert op bezoek bij alle coöperaties en plantages. Zij gaan na of de internationale standaarden naar behoren worden toegepast. De inspecteur onderzoekt meer dan 250 controlepunten gaande van het gebruik van de winsten van Fairtrade tot de democratische werking van de organisatie of het niet-gebruiken van verboden pesticiden en transgeen zaaigoed. Een bezoek duurt tussen 3 en 10 dagen, afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Daarnaast controleert FLO-Cert de materiaal- en goederenstroom voor elke schakel van de toeleveringsketen om zeker te garanderen dat de producten met het Fairtradekeurmerk wel degelijk afkomstig zijn uit eerlijke handel.

Voor de laatste schakels van de keten op Belgisch grondgebied (importeurs, verwerkers en distributeurs) neemt Fairtrade Belgium de taak over van FLO‐Cert. De audits in België gebeuren in samenwerking met de onafhankelijke controle-instantie Certisys en maken het mogelijk om de samenstelling van de producten te onderzoeken, de herkomst en de traceerbaarheid van de Fairtrade-ingrediënten na te gaan en alle transacties (aankoop/verkoop) te valideren die de actoren van Fairtrade elk kwartaal moeten aangeven.

Duidelijke normen, onafhankelijke certificeringinstanties en regelmatige controles garanderen de consument dus op ondubbelzinnige wijze dat producten met het Fairtrade-keurmerk gecertificeerd zijn volgens de internationale standaarden.

Delen