Fairtrade & Fair Trade

Hoe verhoudt Fairtrade zich tot Fair Trade?

In 2009 nam Fairtrade International samen met de World Fair Trade Organization het Charter of Fair Trade Principles aan. Dit Charter biedt één enkel internationaal referentiepunt voor eerlijke handel, Fair Trade. Het handvest bevat onze gemeenschappelijke visie en definitie van Fair Trade, de kernbeginselen en de verschillende benaderingen van Fair Trade. Fairtrade International onderschrijft de definitie van Fair Trade en houdt zich aan de principes.

Lees hier het Charter: Handvest van Fair Trade Beginselen

Delen