Hoe werkt Fairtrade?

Fairtrade is een internationaal systeem dat voor 50% in handen is van de producentenorganisaties zelf. Zij beslissen samen met de nationale Fairtrade organisaties, zoals Fairtrade Belgium, hoe Fairtrade vorm krijgt.

Het model is eenvoudig: producenten krijgen een eerlijke verloning voor een duurzame productie. Dit staat helemaal uitgeschreven in lastenboeken waartegen iedereen in de keten gecontroleerd wordt.

Fairtrade staat voor een integrale aanpak die rekening houdt de drie pijlers van duurzame ontwikkeling:

Sociaal > People

Een belangrijke eerste stap is dat kleine boeren zich verenigen in democratische, goed bestuurde organisaties. Dit heeft als voordeel dat ze gezamenlijk kunnen investeren in technische ondersteuning en logistiek. Hierdoor hebben de boeren een betere onderhandelingspositie, krijgen zij een betere prijs voor hun oogst en toegang tot de wereldmarkt. Op plantages organiseren arbeiders zich in comités van waaruit ze de arbeidsvoorwaarden nauwlettend opvolgen en samen beslissen over het gebruik van de premie.

Milieu > Planet

Fairtrade moedigt consumenten aan om zoveel mogelijk lokaal te consumeren wanneer dat de meest duurzame keuze is. Maar bepaalde producten zoals koffie en chocolade kunnen we niet meer missen, ook al komen ze van ver. Voor die producten wil Fairtrade een duurzaam alternatief bieden waarbij respect voor mens en milieu centraal staan. Gevaarlijke pesticiden en GGO’s zijn verboden, de boeren gebruiken landbouwpraktijken met respect voor de natuur, gaan spaarzaam om met water, zoeken een duurzame oplossing voor afval etc. De meeste producten worden ook per boot getransporteerd om de voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Economisch > Profit

Fairtrade is op dit vlak uniek omdat het het enige certificatieschema is dat altijd een prijs biedt die de kost van een duurzame productie dekt. Bovenop de prijs krijgt de coöperatie of het arbeiderscomité een premie die ze vrij kan investeren in het productieproces of de gemeenschap.

Delen