Wie is wie binnen Fairtrade?

Wie is wie binnen Fairtrade?

Fairtrade International
FI is de koepelorganisatie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de internationale standaarden en ondersteuning biedt op vlak van communicatie en programma’s. Het door FI opgestelde sociaal- en milieubeleid wordt door alle nationale keurmerkorganisaties opgevolgd. FI is gevestigd in Bonn. www.fairtrade.net

Nationale Fairtrade Organisaties
Fairtrade Belgium is in België eigenaar van het Fairtradekeurmerk. Zij kent het keurmerk toe aan bedrijven in eigen land en controleert of zij zich houden aan de Fairtradecriteria. Van Australië tot Zweden: in meer dan 26 landen zijn zusterorganisaties van Fairtrade Belgium opgericht die samen een zo groot mogelijke draagvlak trachten te creëren voor Fairtrade.

Producentennetwerken
In Azië, Afrika en Zuid Amerika hebben miljoenen boeren zich inmiddels al aangesloten bij Fairtrade coöperaties. Deze coöperaties hebben zich per continent verenigd in een producentennetwerk. Zij zijn voor 50% mede-eigenaar van het Fairtradesysteem en werken gezamenlijk aan capaciteitsopbouw en ontwikkeling van hun leden.


FLO-Cert

FLO-Cert is een onafhankelijk controleorgaan voor Fairtrade. Het voldoet aan de vereisten van ISO 65, de internationale norm voor certificeringsorganisaties voor onafhankelijkheid en transparantie. FLO-Cert voert controles uit bij alle schakels in de keten om erop toe te zien dat alle strenge handelsvoorwaarden ook daadwerkelijk worden nageleefd. Hoe dit concreet gebeurt lees je hier.www.flo-cert.net

Fair Trade Advocacy Office
FTAO doet aan beleidsbeïnvloeding, voornamelijk op Europees niveau, in naam van de hele fair trade beweging. www.fairtrade-advocacy.org

Delen