Missie & visie

Missie

Fairtrade Belgium wil de wereldhandel veranderen ten gunste van producenten in ontwikkelingslanden. Wij brengen zo veel mogelijk Belgische producenten en consumenten in contact met elkaar via het Fairtrade keurmerk. Dit keurmerk garandeert dat een product geteeld en verhandeld werd met respect voor eerlijke handelvoorwaarden en werkcondities. Consumenten die ontwikkeling en armoedebestrijding willen stimuleren, kunnen kiezen voor producten met het Fairtrade keurmerk.

Visie

Een wereld waar rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling de vanzelfsprekende basis vormen van internationale handel. Zo kan iedereen via zijn of haar werk een waardig levensonderhoud opbouwen en kansen ten volle benutten.

Waarden

Zo realiseren wij onze missie:

Respectvol
We willen in dialoog samenwerken met iedereen die kan bijdragen aan onze missie. We vinden diversiteit ontzettend waardevol. Het maakt ons sterker en geeft zin aan ons werk en ons leven.

Integer
We ijveren voor een faire en rechtvaardige wereldhandel. Dat houdt in dat we zelf eerlijk, betrouwbaar en transparant onze opdracht vervullen volgens de hoogst mogelijke ethische standaarden.

Actiegericht
We zijn ambitieus en we nemen onze engagementen ernstig. We leveren geen half werk af. We gaan voortdurend op zoek om onze efficiëntie en slagkracht te verbeteren om een maximale impact te realiseren voor boeren in het Zuiden.

Optimistisch
We geloven dat we de kracht en het vermogen hebben om de wereld positief te veranderen. We gaan actief op zoek naar opportuniteiten om de toekomst met enthousiasme tegemoet te gaan.

Delen