RVB biografieën

Luc DesmedtLuc is oprichter en managing director van LD & Co, een advies- en opleidingsbureau, gespecialiseerde in het leveren van diensten aan retailers en leveranciers. Deze diensten zijn gericht zijn op het optimaliseren van de commerciële inspanningen op en rond de winkelvloer.

Luc Desmedt heeft zijn expertise verworven bij Retail Insights (2002-2008), een bureau gespecialiseerd in shopperonderzoek , en vooral bij Procter & Gamble (1986-2000), waar hij verschillende marketing- en salesposities heeft bekleed. Bij P&G heeft Luc een pioniersrol vervuld in de ontwikkeling van category management en shopper marketing wereldwijd.

Vanuit zijn sterke interesse voor duurzaam ondernemen wil Luc zijn expertise ten dienste stellen om Fairtrade Belgium te ondersteunen in haar relaties met retailers en in haar streven naar een optimale distributie en ondersteuning van de Fairtrade producten op de winkelvloer.

Luc behaalde in 1984 een diploma Toegepaste Economische wetenschap aan de UFSIA (Universiteit Antwerpen) en in 1985 een Speciale Licentie Marketing aan de Vlerick Business school.

_______________________________________________________________________________________

Trees (Teresia) Paelinck

Trees PaelinckTrees koos voor een beroepsloopbaan in de bedrijfswereld. Ze ontwikkelde een carrière op hoog niveau aan de Universiteit Gent, bij de Belgische Verenging van Banken en bij bpost. Momenteel werkt ze bij bpost als HR directeur. In het kader van haar carrière en ook als medeoprichter en eerste vice-voorzitter van het Instituut voor Bedrijfsjuristen, werkt ze samen met leidinggevenden van belangrijke bedrijven gevestigd in België.

Maatschappelijk verantwoord en ethisch ondernemen ligt haar nauw aan het hart. Dit is heel belangrijk voor bpost waar de strategie wordt waar gemaakt door 27.000 mannen en vrouwen en dat als bedrijf de principes van people profit planet huldigt. Ondernemerschap dat zeggenschap van de mensen, hun ontwikkeling en samenwerking bevordert waarborgt performance en innovatie, winst en duurzaamheid.

Wat haar energie geeft in bpost heeft haar ertoe gebracht om haar engagement een bijkomende invulling te geven als bestuurder van Fairtrade Belgium. Ze wil haar ervaring, competenties en netwerk inzetten als lid van de raad van bestuur, precies omwille van de missie van Fairtrade Belgium die belangrijke ethische waarden linkt aan de economische vooruitgang voor producenten, en focus op “trade not aid”.

Om haar ambitie te ondersteunen en om in haar competenties op raad van bestuur-niveau te investeren, behaalde ze het certificaat “Director Effectiveness” bij Guberna, het Belgische Instituut voor Bestuurders.

Trees behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit Gent en later een Master in European Law aan de Centre Européen Universitaire de Nancy. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen.

_______________________________________________________________________________________

Wouter Vandersypen

Wouter Vandersypen

Wouter leidt Kampani, een investeringsfonds met sociale impact met als doel het potentieel van ondernemende landbouw in het Zuiden los te krijgen. Vooraleer Kampani’s uitvoerend directeur te zijn, werkte Wouter als consultant voor PwC (PricewaterhouseCoopers). Hij werkte ook voor het Internationaal Comité van het Rode Kruis, the International Rescue Committee en de Wereldbank.

Afgezien van Fairtrade Belgium zetelt Wouter ook in de raad van bestuur van Trias (een NGO die technische assistentie verstrekt aan kleine boeren) en van een private equity fonds, Invale NV genaamd. Hij is een sterke voorstander van het fairtrade systeem als een instrument om waardevolle zakelijke perspectieven voor kleine boeren te genereren.

Hij behaalde een Master in International Relations & Economics van de School of Advanced International Studies aan de Johns Hopkins University en een diploma in Politieke Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij studeerde gedurende deze periode in Leuven, Tübingen en Fribourg.

_______________________________________________________________________________________

Elisabeth Callegari

Elisabeth CallegariGeboren in 1959 in Luik, heeft Elisabeth de kans gehad om bestuursmandaten uit te oefenen bij gevoegde partijen van verenigingen (onderwijs, ziekenhuizen, sociale economie, …).

Belfius, haar werkgever, aandeelhouder van Fairtrade Belgium CVBA vroeg haar om het mandaat binnen Fairtrade Belgium over te nemen. Binnen Belfius Bank bekleedt ze momenteel de functie van directeur van de distributie van Publiek en Sociaal Bankieren voor de regio Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

Haar meerwaarde in de raad van bestuur van Fairtrade Belgium ligt vooral op het finaciële vlak. Sinds 2007 heeft ze de kans om de vzw en de cvba te zien evolueren binnen een professionele, actieve en zeer betrokken raad van bestuur, waardoor ze vertrouwd is geraakt met de verschillende actoren in deze sector.

_______________________________________________________________________________________

Laurence Tanty

Laurence TantyLaurence is sinds 2015 lid van de Raad van Bestuur van Fairtrade Belgium. Ze brengt haar ervaring met de voedingsindustrie en haar relaties met de distributiesector aan om de ontwikkeling van een eerlijker en duurzamer commercieel model tussen de partners in het noorden en het zuiden te ondersteunen.

Laurence is ook lid van de Raad van Bestuur van Travel Sentry International, een bedrijf dat de beveiliging van bagage verzekert. Aangezien ze zelf een zeer internationaal en gevarieerd parcours heeft afgelegd, gelooft Laurence in diversiteit van ervaringen als motor voor waardecreatie binnen een bedrijf.

Als manager heeft ze meerdere transformatieprojecten van bedrijven afgerond, zoals de fusie tussen de verschillende acquisities van de Britse kartonproducent DS Smith Plc in Frankrijk en de reorganisatie van Pregis Packaging Europe, waarvan de maatschappelijke zetel zich in België bevindt. Voorheen leidde Laurence Linpac-Allibert, een internationaal bedrijf van verpakkingsproducten en logistieke oplossingen, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en ten dienste van de distributiesector en industriële klanten.

Ze was voorzitster van Sara Lee Hygiène Beauté in Frankrijk en vervolgens in Spanje en Portugal. Ze werkte gedurende 10 jaar bij Mars in Nederland en had daar verscheidene commerciële, marketing- en aankoopfuncties.

Laurence heeft twee kinderen die in Londen wonen. In haar vrije tijd ontdekt ze voor haar onbekende landen of doet ze aan scubaduiken.

_______________________________________________________________________________________

Frans De Bie

Frans De Bie

Gepensioneerd in 2005, 73 jaar oud en sindsdien nog steeds enthousiast actief als lid van de raad van bestuur van Fairtrade Belgium.

Ervaren manager met brede internationale know-how, in dienst gedurende 34 jaar bij multinationale bedrijven zoals onder andere Philips, Unilever, Chep en IBM.

Frans maakte gebruik van deze professionele ervaring om de laatste 4 jaar van zijn carrière bij Plan België te werken als directeur. Hij adviseerde de internationale CEO omtrent marketing-kwesties.

Frans heeft altijd een sterke interesse gehad voor verschillende culturen en derde wereldproblemen. Als algemeen directeur van Chep richtte hij een fonds op, “The world, my village” genaamd, om NGO projecten in het Zuiden te ondersteunen. Op basis van die ervaring werd hij medeoprichter van KAURI, een Belgische vereniging van bedrijven en NGO’s die streven voor Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met een focus op derde wereldkwesties. Gedurende zijn carrière bij Chep was Frans ook lid van VKW, een business platform met oprechte toewijding voor ethiek in de handel.

Frans is ook een actief lid van Rotary International sinds 1990.

Hij behaalde zijn diploma van Handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1966. Later, in 1972 behaalde hij een MBA in Business Economics aan de UFSIA in Antwerpen.

Toewijding, eerlijkheid en respect voor mensen zijn altijd zijn sterktes geweest in al wat hij onderneemt.

_______________________________________________________________________________________

Edmond Bastijns

Edmond BastijnsEdmond Bastijns is sinds 2007 Chief Legal Officer bij Gimv nv, waar hij in 2000 aan de slag ging. Van 1996 tot 2000 was hij advocaat bij Linklaters in Brussel. Edmond is co-voorzitter van het Tax & Legal Committee van de Belgian Venture Capital & Private Equity Association, bestuurder bij Fairtrade Belgium cvba en voorzitter van de raad van bestuur van Anima Eterna Brugge vzw. Hij studeerde rechten aan de K.U.Leuven (1996, magna cum laude) en volgde aanvullende managementopleidingen aan de Chicago Booth School of Business en IMD.

_______________________________________________________________________________________

Chris Claes

Chris ClaesChris is opgegroeid in een zeer klein dorpje op het platteland, te midden van gemengde veeteeltbedrijven, in een doorsnee gezin dat deel uitmaakte van een heel grote familie waarvan (vooral) de mannen ofwel in de landbouw ofwel in de steenkoolmijnen actief waren. Deze achtergrond heeft hem aangezet om landbouwwetenschappen te gaan studeren. Op haar beurt heeft die studie hem dan door de verhalen van professoren en onderzoekers geleid naar het Noorden van Congo om een thesis te maken rond de verscheidenheid van landbouwsystemen. Eenmaal afgestudeerd heeft hij zijn toen nog verplichte legerdienst kunnen vervangen door twee jaar te gaan werken als NGO-coöperant in landbouwprojecten met boerenorganisaties in Costa Rica. Twee jaar werden zeven jaar. Terug in België heeft hij een vijftal jaar gewerkt rond het uitbouwen van een streekkeurmerk voor hoeveproducten, Boeregoed, in Pajottenland, de uitbouw van het Voedselteams-netwerk en als coördinator van het voorlichtingscentrum voor biologische landbouw, Blivo. Sinds 2012 werkt hij binnen Vredeseilanden ter ondersteuning van de programma’s in het Zuiden, vooral rond strategieontwikkeling. Het is vanuit die betrokkenheid met landbouw en vooral vanuit de overtuiging dat het boeren en boerinnen zijn die onze toekomstige wereld op een duurzame manier zullen (moeten en kunnen) voeden dat hij zich graag engageert om lid te zijn van de raad van bestuur van Fairtrade Belgium om dit helpen mogelijk te maken.

_______________________________________________________________________________________

Gesine Holschuh

Gesine HolschuhGesine is een onafhankelijke adviseur met diepgaande ervaring in de consumentenindustrie en heeft bijzondere interesse voor business- en groeistrategieën. Ze heeft ervaring opgebouwd bij McKinsey als Associate Principal, bij ABInBev als VP Business Development & Planning voor de BNFL regio. Daarnaast adviseerde Gesine bedrijven actief in koffie, chocolade, verwerkt fruit en babyvoeding en ook bedrijven in de ingrediënten- en smaakindustrie.

Gesine is ook oprichter van WEHVE - merinoswol accessoires geproduceerd in Urugay door vrouwencoöperatieven die gecertifieerd zijn door het WFTO (World Fair Trade Organization) en ontworpen in België.

Gesine behaalde een MBA aan INSEAD en een master diploma van Handelsingenieur aan de Solvay Business School. Ze heeft de Duitse nationaliteit en leeft in Brussel met haar man en drie kinderen.

_______________________________________________________________________________________

Steven Vanackere

Steven VanackereSteven startte zijn loopbaan in 1987 bij de Kredietbank (KBC), maar werkte al vanaf 1988 voor CEPESS, de studiedienst van de toenmalige CVP-PSC, waar hij politiek adviseur werd van CVP-voorzitter Herman Van Rompuy. Vanaf 1991 werd hij adjunct-kabinetschef van Brussels Minister Jos Chabert, en van 1995 tot 1999 was hij zijn kabinetschef. Van 1993 tot 2000 was hij als directeur-generaal verbonden aan de Haven van Brussel. Van 2000 tot 2005 was hij adjunct-directeur-generaal van de MIVB, de Brusselse vervoersmaatschappij.

In 2004 stapte Steven op vraag van zijn partij in de actieve politiek. Hij stelde zich kandidaat op de Brusselse CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement. Sindsdien vervulde hij verschillende rollen zoals Schepen van de Stad Brussel, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling. Sinds 2014 is hij door zijn partij voorgedragen als gecoöpteerd senator en de CD&V koos hen meteen als fractieleider.

Steven behaalde een bachelor diploma in de Politieke Wetenschappen in 1985, een master in de Rechten in 1987 en een master in de Economische Wetenschappen in 1988 aan de K.U.Leuven.

Doorheen de jaren heeft Steven veel affiniteit gehad met het thema duurzaamheid en heeft vandaar interesse getoond voor Fairtrade. Hij maakt sinds 2015 deel uit van de raad van bestuur van Fairtrade Belgium.

_______________________________________________________________________________________

Annemarie Joris

Annemarie JorisAnnemarie is vandaag bij TRI verantwoordelijk voor het beheer van patrimonium in gebouwen. Ze doet ook aan advisering over HR-zaken aan de ETAP Group. Voordien vervulde ze voornamelijk opdrachten binnen human resources en nam in dit domein verschillende rollen op bij ETAMO NV, ETAP Yaughting NV en TRI NV.

Annemarie is een sterke voorstander van eerlijke handel en ze pleit voor een evenwicht tussen het Noorden en het Zuiden. Daarom vertegenwoordigt ze de Stichting Gillès in de raad van bestuur van Fairtrade Belgium als oprichtend lid. De Stichting Gillès ondersteunt wereldwijd kleinschalige economische initiatieven die de autonomie van de lokale bevolking vergroten. De missie van Fairtrade Belgium kadert volledig binnen de doelstellingen van Stichting Gillès.

Annemarie zetelt niet alleen in de raad van bestuur van Fairtrade Belgium maar ook in een aantal andere organisaties. Ze is onder andere bestuurder bij Flanders Synergy, een organisatie die inspireert, innoveert en mensen verbindt met een passie voor een innovatieve arbeidsorganisatie.

Ze behaalde in 1977 een master diploma in Politieke en Sociale Wetenschappen aan de UIA in Antwerpen en volgde later nog cursussen in het kader van beroepsmatige interesses en onderbouwingen.

Delen