Samenwerking

Voor het bereiken van haar doelstelling, legt Fairtrade Belgium een brug tussen een heel aantal actoren in de maatschappij: NGO’s, bedrijven, overheid, scholen, vrijwilligers en netwerken. Hieronder vind je een overzicht van de huidige partnerschappen.

FairTradeGemeente

Sinds 2004 werken 11.11.11, Vredeseilanden, Oxfam-Wereldwinkels en Fairtrade Belgium samen aan de campagne FairTradeGemeente. Fairtrade Belgium is lid van de stuurgroep.
www.fairtradegemeenten.be

Communes du commerce équitable

In 2008 startten we de campagne Communes du commerce équitable in Franstalige België, in samenwerking met Oxfam Magasins du monde en Miel Maya Honing.
www.cdce.be

The Shift

The Shift brengt ondernemers en verantwoordelijken van ngo's met elkaar in contact om hen te informeren over en te sensibiliseren voor duurzaam ondernemen. Fairtrade Belgium ontmoet daarbij bedrijven die openstaan om hun producten te verduurzamen en helpt hen bij de verwezenlijking.
www.theshift.be

Fair Trade Advocacy Office

Fair Trade Advocacy Office (FTAO) behartigt de belangen van Fair Trade op politiek niveau. FTAO concentreert zich daarbij op het Europees niveau. Fairtrade Belgium neemt het verder op op nationaal en regionaal niveau. De twee versterken elkaar.
www.fairtrade-advocacy.org

11.11.11

Fairtrade Belgium is lid van 11.11.11 en werkt samen met 11.11.11 op een aantal campagnes en op beleidswerk.
www.11.be

Ngo Federatie en Acodev

Fairtrade Belgium is lid van Ngo Federatie en Acodev omdat Fairtrade Belgium via die weg in contact staat met andere NGO's. Dit laat Fairtrade Belgium toe om uit te wisselen over de campagnes en communicatie in het algemeen om daaropvolgend naar Fairtrade Belgium’s achterban te communiceren over alle lopende campagnes.
www.ngo-federatie.be / www.acodev.be

Netwerk Bewust Verbruiken, Rawad, Rabad

Meer en meer organisaties en netwerken zetten in op duurzame voeding. Telkens vanuit een bekommernis ten aanzien van boeren in het Zuiden en boeren hier. Belgische burgers die kiezen voor Fairtrade, kiezen heel vaak ook voor andere vormen van duurzame voeding. Daarom vindt Fairtrade Belgium het belangrijk om zich in partnerschappen te linken aan organisaties die breder werken rond duurzame voeding. Fairtrade Belgium is daarom lid van Newerk Bewust Vebruiken, Rawad en Rabad.
www.bewustverbruiken.be / www.rawad.be / www.rabad.be

De Wereldmorgen en MO*

Fairtrade Belgium is lid van de Wereldmorgen en sinds 2015 lid van MO*. Fairtrade Belgium gelooft heel sterk in de kracht van de media om burgers te mobiliseren. De Wereldmorgen en MO* helpen de missie van Fairtrade Belgium uit te dragen en te versterken.
www.dewereldmorgen.be / www.mo.be

Your Choice

Voor het project ‘Your Choice’ heeft Fairtrade Belgium een samenwerkingsovereenkomst lopen met Vredeseilanden en Bioforum. Het doel van het project is om spelers binnen de out of home sector in contact te brengen met elkaar aan de hand workshops, beurzen en speeddatings.
www.vredeseilanden.be / www.bioforum.be

Natuurlijke partners

Fairtrade Belgium heeft omwille van het thema ‘Fair Trade’ ook een aantal natuurlijke partners, zoals Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Magasins du Monde, Miel Maya Honing en Trade for Development Centre van BTC. Fairtrade Belgium heeft met deze organisaties niet altijd een vaste samenwerkingsovereenkomst, maar werkt als vanzelf met hen samen op een aantal terreinen. (bijvoorbeeld Week van de Fair Trade).
www.oxfamwereldwinkels.be / www.oxfammagasinsdumonde.be / www.maya.be / www.befair.be

Delen